Michel 56 Plattenfehler V
RasterfeldBogenfeld
G4
Mi. 56 PF V Mi. 56 PF V Detail
O in REICHSPOST verstümmelt